Notuleerservice

Wellicht net als u, hecht ik veel waarde aan een “vaste” notulist bij de schriftelijke verslaglegging van uw vergadering.
Van iedere klant houd ik een dossier bij. In dit dossier leg ik uw bedrijfsgegevens vast, als ook uw wensen, huisstijl en gewenste vormgeving van het verslag.
Ter voorbereiding ontvang ik graag de agenda, lijst van deelnemers, de vergaderstukken en indien van toepassing, de notulen van de vorige vergadering.

U kunt kiezen uit de volgende 3 soorten van verslaglegging:

  • Actie- en Besluitenlijst
  • Samenvattend verslag
  • Woordelijk verslag

Naast ieder uur vergaderen hanteer ik de volgende uitwerktijd:

  • 1 uur – Actie- en Besluitenlijst
  • 2 uur – Samenvattend verslag
  • 3 uur –¬†Woordelijk verslag

Voorbeeld:
Uw vergadering duurt 2 uur, en u heeft gekozen voor een samenvattend verslag.
De offerte zal er dan als volgt uit zien:

  • 1 uur – Vormgeving van het verslag samenstellen
  • 1 uur – Voorbereidingstijd (inlezen van de documenten)
  • 2 uur – Notuleren tijdens de vergadering
  • 4 uur – Uitwerken samenvattend verslag

Totaal: 8 uur
Dit is exclusief reistijdvergoeding, reiskostenvergoeding en 21% BTW.

U ontvangt het uitgewerkte verslag per E-mail van mij binnen 5 werkdagen als een Word-document. Eventuele aanvullingen in het verslag, zoals bijvoorbeeld beeldmateriaal, kunt u zelf verwerken.
Ik notuleer met behulp van een laptop en neem vrijwel iedere vergadering tevens digitaal op.